Kokeneella henkilökunnallamme on laajat verkostot ja löydämme aina parhaat toimijat suunnitteluun ja rakentamiseen. Pystymme näin kilpailuttamaan alan parhaiten soveltuvat suunnittelu- ja urakoitsijaorganisaatiot ammattitaito ja kustannukset huomioiden. Monipuolisen ja laajan kokemuksen avulla ymmärrämme myös toimialan erityispiirteet sekä tunnemme toimintaympäristön lainalaisuudet.

Jokaisessa toimeksiannossa asetamme asiakkaan kanssa sovitun ajankäyttöarvion mukaan mitoitetun ammattitaitoisen projektiryhmän vastaamaan hankkeen tehtävistä. Hoidamme operatiiviset tehtävät siten, että tilaajalla on aina päätösvalta hankkeen asioihin.

Perheyrityksenä haluamme toimia yksilöllisesti aina asiakkaan parhaaksi. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että toimeksiantojen lopputulos vastaa asiakkaan asettamia tavoitteita niin taloudellisesti, laadullisesti kuin aikataulullisestikin. Vahvuutemme onkin asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ennakoivasti.

Toimintaamme ohjaavia periaatteita ovat:

Oikeudenmukaisuus

  • Toimimme joka tilanteessa oikeudenmukaisesti ja kannamme vastuun toimistamme.
  • Olemme reilu ja rehellinen työnantaja ja yhteistyökumppani kaikille osapuolille toimeksiannoissamme ja toiminnassa yleensäkin.

Sitoutuneisuus

  • Jokainen allianssilainen on sitoutunut asiakkaidemme menestymiseen ja työskentelemme kuin itselle tehtäisiin -asenteella.
  • Me pidämme lupauksemme ja me kannamme vastuun omasta toiminnastamme.

Ketteryys

  • Kykenemme reagoimaan nopeasti niin asiakkaan tarpeisiin kuin mahdollisiin muutoksiin.
  • Resursoimme hankkeet kustannustehokkaaksi eikä organisaatiossamme ole raskasta byrokratiaa, vaan päätökset tehdään nopeasti ja mahdollisimman lähellä päätöksenteon tarvetta.

Yhteisöllisyys

  • Toimintamme on yhtenäistä sekä tavoittelemme yhteisiä ja yhdessä määritettyjä päämääriä.
  • Allianssissa jokaisen työntekijän erityisosaamiset ja vahvuudet otetaan huomioon esimerkiksi mahdollistamalla kullekin työntekijälle yksilöllinen ammatillinen kasvu työyhteisön tukemana.

© 2020 Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy