Palvelutarjontaamme kuuluu sekä rakennusteknisten töiden valvontatehtävät että taloteknisten (LVIAS) töiden valvontatehtävät joko erikseen tai yhdessä. Pienemmissä ja yksinkertaisissa kohteissa työmaavalvontatehtävät on järkevää yhdistää rakennuttamistehtäviin ja niitä suorittaa meiltä sama henkilö.

Työmaavalvontatehtävillä varmistetaan, että rakentamisen tekniset, aikataululliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat sopimusten mukaisesti. Valvontatehtäviin liittyy tavanomaisesti myös turvallisuusnäkökulma eli turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ja muut rakennuttajan myötävaikutuksen piiriin kuuluvat tehtävät, myös ympäristöasiat.

Työmaavalvontatehtävät voivat perustua alalla käytössä oleviin tehtäväluetteloihin, niitä voidaan soveltaa tai laatia yksilöity valvontasuunnitelmaan perustuva tehtäväkuvaus. Työmaavalvojan tulee olla ennakoiva ja kokemustaan hyödyntävä rakentaja, joka toimii aisaparina työmaan vastaavan työnjohtajan ja muun työmaahenkilöstön kanssa.


Valvoja luo työmaalle luottamukselliset ja asialliset suhteet, joilla syntyy edellytykset onnistuneelle lopputulokselle. Valvoja ennakoi asioita, puuttuu niihin hyvissä ajoin ja sopii korjaavista toimista työmaan kanssa asiakkaan etuja valvoen.

Työmaavalvontatehtäviä voivat olla mm:

  • Työmaan tekninen valvonta
  • Urakkasopimusten mukaisten velvoitteiden valvonta
  • Rakentamisen ajallisen etenemisen valvonta
  • Työmaakokousten valmistelu, johtaminen ja sihteerin tehtävät
  • Rakentamisen kustannusten valvonta ja seuranta
  • Turvallisuusjohtaminen ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
  • Vastaanottotarkastusten ja taloudellisten loppuselvitysten valmistelu, johtaminen ja sihteerin tehtävät
  • Muut hyvään valvontatoimeen kuuluvat tehtävät

© 2020 Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy