Toimimme asiakkaittemme projekteissa ulkoistettuna rakennuttajatehtäviä suorittavana organisaationa joko kokonaan tai lisäresurssina asiakkaan tarpeiden mukaan. Rakennuttamistehtävien laajuus määritellään mahdollisuuksien mukaan hankkeen alussa.

Johdamme ja valvomme projektia aina takuuvaiheen tehtäviin saakka. Projektihenkilömme toimii yhdyshenkilönä hankkeen muihin osapuoliin: viranomaisiin, suunnittelijoihin, urakoitsijoihin ja muihin tahoihin.

Rakennuttamisen Tehtäväluettelo HJR 12 on ammattimaiseen rakennuttamiseen laadittu asiakirja, jota voidaan noudattaa sellaisenaan tai muokata siitä aina hankekohtaisesti järkevä tehtäväkokonaisuus. Pääasia on kuitenkin, että kaikki lainsäädännön asettamat ja rakennushankkeen onnistumisen kannalta keskeiset tehtävät tulevat suoritetuiksi, joko asiakkaan itsensä tai hänen valtuuttaman rakennuttajakonsultin suorittamana.

Hallitsemme eri toteutusmuodot aina perinteisistä urakkamuodoista (kokonaisurakka/jaettu urakka) uusimpiin sovelluksiin, kuten Allianssi-urakkaan.

Rakennuttamistehtävien tarkemman kuvauksen ja yksilöinnin laadimme mielellämme kohdekohtaisesti jo ennen tarjouksemme antamista.

Rakennuttamistehtäviämme voivat olla mm:

 • Hankesuunnittelu
 • Projektisuunnitelman laatiminen
 • Kustannuslaskenta
 • Suunnittelun valmistelu/suunnittelijoiden kilpailutus ja hankinta
 • Suunnittelun johtaminen ja ohjaus
 • Rakentamisen valmistelu/urakkakilpailun järjestäminen sovitun urakkamuodon mukaisesti
 • Rakentamisen ohjaus ja valvonta
 • Projektinjohtaminen
 • Käyttöönottoon ja takuuaikaan liittyvät tehtävät
 • Rakennuttajalle kuuluvat lakisääteiset tehtävät, mm. turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
 • Muut hyvään rakennuttamistapaan ja projektijohtamiseen kuuluvat tehtävät

Otamme sovitun laajuisen kokonaisuuden hoidettavaksemme asiakkaan tarpeiden mukaan.

© 2020 Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy