Projektinjohtopalvelu (PJP) on rakentamisen eräs toteutusmalli, jossa projektinjohtokonsulttina vastaamme tavanomaisten rakennuttamistehtävien lisäksi päätoteuttajavastuista rakennusliikkeen tapaan. Johdamme rakentamista urakoitsijan sijaan asettamalla työmaalle organisaation, kilpailuttamalla rakentamisen osaurakoitsijat ja hoitamalla rakennuttamistehtävät osana kokonaisuutta.

Projektinjohtopalvelu sopii erinomaisesti hankkeeseen, jossa on lyhyt läpivientiaika suunnittelun alusta rakennuksen valmistumiseen. Rakentaminen voidaan aloittaa vähäisillä suunnitelmilla, ja suunnittelua jatketaan hankintasuunnitelman edellyttämällä tavalla. Rakentamisen suorittavat erikseen kilpailuttamamme osaurakoitsijat, jotka ovat sopimussuhteessa rakennuttajaan. Valmistelemme urakoitsijavalinnat asiakkaan päätettäväksi pitämällä tarvittavat neuvottelut ja tekemällä tarjousvertailut. Asiakkaalla on aina mahdollisuus osallistua haluamassaan laajuudessa kaikkiin neuvotteluihin.

Työmaaorganisaation resurssit mitoitetaan tarkoituksenmukaiseksi yhdessä asiakkaan kanssa. Työmaan avainhenkilönä on työmaapäällikkö, joka toimii myös vastaavana työnjohtajana. Hänen avukseen työmaan laajuudesta riippuen asetetaan esimerkiksi työnjohtaja tai rakennusvalvoja ja projekti-insinööri hoitamaan hankintoja ja työmaasuunnittelua. Henkilöt ovat yhtiömme omia toimihenkilöitä, ja esittelemme heidät ennen sopimusta.

Pjp-malli sopii toteutusmalliksi hyvin, kun rakennuttaja ei ole valmis maksamaan pääurakoitsijan riskivarauksia ja raskaita kiinteitä kuluja. Rakennuttaja on sen sijaan itse valmis kantamaan riskin hankkeen kustannuksista ammattitaitoisen projektinjohtokonsultin johtaessa projektia.

Pjp-malli sopii monen tyyppisiin kohteisiin, niin pieniin ja suuriin, uudiskohteisiin ja peruskorjauksiin.

Parhaiten PJP-malli sopii, kun

 • Haluat osallistua rakentamisprosessiin työnaikana
 • Aikataulu on kireä ja suunnitelmat ovat vähäiset
 • Haluat läpinäkyvyyttä päätöksentekoon ja kustannuksiin
 • Haluat saada tarjoukset ”päivän hintaan” ilman riski- ja nousuvarauksia
 • Et halua maksaa päällekkäisiä myyntikatteita etkä isojen rakennusliikkeiden raskaita yleiskuluja
 • Haluat ottaa riskiä kustannuksista ja saada mahdollisuuden hyötyä kustannussäästöistä
 • Haluat hankkeeseen avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin ilman eri osapuolten intressien ristiriitoja

Projektinjohtopalvelussa tehtäviämme voivat olla mm:

 • Tavanomaiset rakennuttamistehtävät kuten missä hyvänsä toteutusmallissa
 • Osaurakoiden kilpailuttaminen, tarvittavien neuvotteluiden pitäminen ja sopimusten laatiminen nimiinne
 • Urakkasopimusten hallinnointi ja valvonta
 • Päätoteuttajana toimiminen eli työmaan johtaminen ja töiden yhteensovittaminen
 • Työmaakatselmusten ja – kokousten valmistelu ja johtaminen
 • Viranomaisyhteyksien ja – asioiden hoitaminen
 • Kustannusseuranta ja – raportointi
 • Kaikki hyvään projektinjohtamiseen liittyvät tehtävät onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi

© 2020 Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy