21. joulukuuta 2017

Raklin luottamustoimiin Allianssista Saari ja Reijonen

RAKLIn hallitus on nimennyt vuosien 2018-2019 johtoryhmät ja toimikunnat. Allianssista Rakennuttaminen -toimikuntaan on valittu Martti Reijonen ja Yhdyskunta ja Infra -toimikuntaan Markus Saari.

RAKLIn johtoryhmät ja toimikunnat muodostavat liiton toiminnan rungon. Niissä keskustellaan ajankohtaisista aiheista, vaihdetaan kokemuksia ja vaikutetaan kiinteistö- ja rakentamisalan kehitykseen.

© 2020 Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy