18. joulukuuta 2019

RAKLIn johtoryhmät kaudelle 2020-2021 nimetty

RAKLIn hallitus on nimennyt vuosien 2020-2021 johtoryhmät. Allianssista Rakennuttaminen -johtoryhmään on valittu Martti Reijonen.

RAKLIn johtoryhmät muodostavat liiton toiminnan rungon. Niissä keskustellaan ajankohtaisista aiheista, vaihdetaan kokemuksia ja vaikutetaan kiinteistö- ja rakentamisalan kehitykseen.

© 2020 Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy